Oferta

KPiR

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK_VAT
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzanie zeznania rocznego PIT-36, PIT-36 L

Księgi handlowe

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK_VAT
 •  Miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzanie zeznania rocznego CIT-8, PIT-36, PIT-36 L, PIT-28
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych -Bilans, RZiS, Informacji dodatkowej
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

Ryczałt

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK_VAT
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzanie zeznania rocznego PIT-28

Kadry i płace

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

• Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasek do wypłaty oraz raport RMUA na życzenie pracownika

• Wyliczanie wynagrodzeń dla kierowców w transporcie zagranicznym - Pakiet Mobilności!

• Sporządzanie zaświadczeń A1

• Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów

• Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu   Skarbowego                                       

• Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u

• Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników

• Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B

• Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

 

Inne:

• Pomoc w przygotowaniu wniosków osobom chcącym założyć działalność gospodarczą

• Sporządzanie deklaracji PCC, SDZ-2, SD-3

• Sporządzanie deklaracji KOWR

• Sporządzanie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

• Sporządzanie wniosków o przyznanie środków na doposażenie stanowiska pracy​

• Sporządzanie wniosków o staż

• Pisanie podań i innych pism wg zapotrzebowania

• Rozliczanie dochodów z pracy za granicą sporządzanie PIT-36,  wniosków EOG